نمایش فایل(مقاله بررسی مسائل و مشكلات مدیران گروه های آموزشی)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .مقاله بررسی مسائل و مشكلات مدیران گروه های آموزشی. را مشاهده می نمایید. /مقاله بررسی مسائل و مشكلات مدیران گروه های آموزشی/مقاله بررسی مسائل و مشكلات مدیران گروه های آموزشی|40273749|rfj40085899|

مقدمه. 2

هدف ارزشیابی. 3

عوامل مورد ارزشیابی. 5

توصیف نظام (برنامه ). 5

سوالهای مورد ارزشیابی. 6

طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن. 8

ابزار اندازه گیری. 8

روشهای گرد آوری داده ها. 9

گروه آموزشی صنایع دستی. 13

گروه علوم اجتماعی. 18

گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات ). 20

گروه معارف اسلامی. 22

گروه زبان وادبیات فارسی. 24

گروه آموزشی حسابداری. 26

êگروه علوم سیاسی. 29

گروه علوم تربیتی– گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی-. 33

گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری. 35

گروه زبانهای خارجه. 38

گروه معماری. 42

گروه آموزشی تربیت بدنی. 43

مسائل و مشكلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه. 46

مدیر گروه علوم تربیتی :. 47

نتیجه گیری 73


مطالب دیگر:
دسته بندي جيگ وفيكسچرهادنياي كامپيوتر هاي كيفيساخت وب سايت شخصيسيستم هاي چند برنامگيسيگنال ديجيتالطراحي صفحات وبطراحي وب سايت هتلفايروالكاربرد پراكسي در امنيت شبكهنسخه 5.0.1 بانك اطلاعاتي MySQLنقايص در معماري نانو كامپوتر هاآب بند و انواع آنآب و فاضلابآّبكاريتاسيسات حوزه علميهتاسيسات گرماييتاسيسات لوله و خط لولهگرم كردن آب با نيروي خورشيديتحقیق در مورد applied kinesiologتحقیق در مورد آبآبهاي زير زميني حوزه بلغورتحقیق در مورد اسبآفات مهم درختان پستهآلوانواع مبرد ها