نمایش فایل(بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه. را مشاهده می نمایید. /اختلالات روانی,پایان نامه,میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه,بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران/بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه|41007519|rfj40085899|

نمونه تحقیق شهر تهران

به همراه پرسشنامه؛ جداول و نمودار

چكیده:

هدف تحقیق حاضر، شهر تهران می باشد.

با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است كه به شهر تهران بر حسب سه فاكتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه كاری) می پردازد.

روش این تحقیق، روش توصیفی است كه با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده كه هشت مقیاس (هیپوكندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیكوپاتی، پارانویا، پسیكاستنی، اسكیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.

جامعه آماری، شامل كلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد كه بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوكندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است كه در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول:

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهمیت و ضرورت پژوهش 3

اهداف پژوهش 4

تعاریف نظری 4

تعاریف عملیاتی 5

سوالات پژوهش 6

فصل دوم:

نظام آموزش و پرورش 9

تاریخچه مدیریت 10

انواع مدیریت 11

ویژگیهای مدیریت آموزشی 12

بهداشت روانی 15

پیشگیری از بیماریهای روانی 16

اختلال روانی 18

توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی 19

نوروز 20

روان پریشی (پسیكوز) 20

اختلال شخصیت 22

معلولیت روانی 23

اختلالات عاطفی 23

تعاریف نظری اختلالات روانی

پارانوئید 24

اسكیزوفرنی 25

افسردگی 26

هیپومانی 27

هیستری 28

هیپوكندری 28

پسیكوپات 29

پسیكاستنی 30

پیشینه تحقیق 31

تاریخچه آزمونها 34

آزمونهای روانی 35

پرسشنامه های شخصیتی 36

پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI) 37

استاندارد جدید MMPI 41

فرم كوتاه شده MMPI 41

فرم كوتاه شده MMPI در ایران 43

فصل سوم:

جامعه و نمونه آماری 44

روش نمونه گیری 44

ابزار اندازه گیری 44

اعتبار و روایی 47

روش گرد آوری داده ها 48

روش تجزیه و تحلیل داده ها 48

فصل چهارم:

داده های توصیفی 49

فصل پنجم:

نتیجه گیری 89

مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته 90

پیشنهادات 91

محدودیتها 91

منابع


مطالب دیگر:
📝دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتم📝دانلود پاورپوینت فصل سوم هندسه و  استدلال ریاضی هفتم📝دانلود پاورپوینت فصل چهارم جبر و معادله ریاضی هفتم📝دانلود پاورپوینت فصل پنجم سطح و حجم ریاضی هفتم📝دانلود پاورپوینت فصل اول هیدرولوژی مهندسی📝پاورپوینت زن در کتاب مقدس📝پاورپوینت دین درمانی📝پاورپوینت سال اول زندگی مشترک 📝پاورپوینت کتاب یک دقیقه این 40 فکر سمی را کنار بگذار از دکتر لاراروس ترجمه مهرداد فیروزبخت📝پاورپوینت زلزله و انواع امواج آن📝پاورپوینت برج ترنینگ تورسو و ویژگی های بنا📝دانلود پاورپوینت طراحی پروژه های ژئوشیمیایی، ژئوشیمی محیطی📝دانلود پاورپوینت اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدار محیط زیست📝دانلود پاورپوینت حوضه ابریز و پارامترهای ان📝پاورپوینت ویژگی ها و موقعیت قرارگیری بنای عالی قاپوی اصفهان📝پاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دکتر کرامت الله زیاری📝دانلود پاورپوینت جزوه هیدرولوژی📝دانلود پاورپوینت بررسی و انتخاب معیارهای سیلاب طراحی📝دانلود پاورپوینت انواع سقف📝پاورپوینت شمع کوبی و راهکارهای عملی طراحی شمع ها📝پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسی و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكی📝پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینما📝دانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزار Win QSB📝دانلود پاورپوینت طبقه بندی در روانپزشکی📝دانلود پاورپوینت معرفی سقف های نوین