نمایش فایل(پایان نامه كارشناسی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .پایان نامه كارشناسی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی. را مشاهده می نمایید. /پایان نامه كارشناسی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی/پایان نامه كارشناسی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی|41009195|rfj40085899|

ملاکهای انجام کار تحقیق بررسی عوامل زیر به حساب می آید :

بررسی مسائل ومشکلات مختص هر یک ازگروهها در زمینه های آموزشی

بررسی مسائل ومشکلات پژوهشی هریک از گروههای آموزشی

بررسی مسائل ومشکلات اداری ومالی هر یک ازگروهها

بررسی زمینه های ارتقاء درهر یک ازگروهها

بررسی مشكلات كالبدی و فضاهای آموزشی هر یك از گروه ها

توصیف نظام (برنامه )

همانطورکه دربالا اشاره شد مسائل ومشکلات گروهها در5 زمینه عمده مطرح گردیده است . درمورد اول ،یعنی مسائل ومشکلات آموزشی گروهها مسائل مربوط به اساتید ،دانشجویان وبرنامه درسی گروه مورد بحث وبررسی قرار می گیرد ومسائلی که به عنوان مسائل آموزشی گروهها درمصاحبه مورد توجه قرار می دهیم شامل همین موارد – والبته مسائلی که خود مدیرگروه احتمالاً میافزاید-می باشد .

درمورد دوم یعنی مسائل ومشکلات پژوهشی گروهها لازم بود تا ابتدا درهر گروه زمینه های پژوهشی گروهها مطرح شود وسپس مشکلات پیش روی گروهها دراین خصوص بررسی گردد .بنابراین به تشخیص خود مدیرگروه زمینه های پژوهشی مطرح و توضیحات لازم ارائه می گردد .

درمورد سوم یعنی مسائل ومشکلات اداری ومالی ابتدا الزامات گروه دراین زمینه مشخص شده وخود مدیر گروه دراین زمینه توضیحات لازم را ارائه می دهد .

درارتباط با مورد آخر یعنی زمینه های ارتقاء گروه ،اینکه با توجه به وضعیت موجود چه پیشنهادی جهت ارتقاء می توان ارائه داد مورد بررسی قرار می گیرد .دراین ارتباط مدیر گروه با توجه به قابلیتهای گروه وزمینه هایی که می توان برای ارتقاء گروه درنظر گرفت ،به تشخیص خود این زمینه ها را برای ما طیّ مصاحبه مطرح می کند .

سوالهای مورد ارزشیابی

بنابراین مادر این تحقیق درپی این نکات می باشیم که :

- چه مسائل و مشکلاتی درزمینه آموزشی برای هر یک ازگروهها مطرح است ؟

- چه مسائل و مشکلاتی درزمینه پژوهش برای هر یک ازگروهها مطرح می باشد ؟

- مسائل ومشکلات اداری و مالی گروهها کدامند ؟

- چه زمینه هایی برای ارتقاء هر یک ازگروهها وجود دارد ؟

برای پاسخگویی به سؤالات فوق ویافتن مسائل ومشکلات گروهها داده های مورد نیازما برگرفته از تمام اطلاعاتی می باشد که می باشد که مدیران گروهها طیّ مصاحبه به آنها می پردازند . بنابراین ما نیازمند آنیم که با مخاطب قرار دادن هر یک از مدیر گروهها –بعنوان فردی که بهتر از هر کس دیگری می تواند ما را از وضعیت گروه مطلع سازد – به جمع آوری اطلاعات درزمینه های فوق بپردازیم .

× لازم به ذکر است که مسلماً مسائل ومشکلات گروهها محدود به زمینه های فوق- الذکر نمی باشد ،اما به جهت اینکه تمام گروهها درچهارچوب خاصی فعالیت می کنند وازطرفی این چهارچوبها تا حدودی دربین گروهها یکسان می باشد (برای مثال بررسی زمینه های آموزشی گروهها ،وازطرف دیگر هر یک از این زمینه ها درهر یک از گروهها به شکل خاصی نمود پیدامی کند ،ما برآنیم که درچهارچوب وظایف گروهها به بررسی مسائل ومشکلات گروهها بپردازیم .براین اساس برای تعیین این چهارچوب منبعی را که ازآن استفاده کرده ایم شرح وظایف گروهها –اقتباس ازآیین نامه کلی دانشگاهها – می باشد .

تصور ما براین است که برای به انجام رسیدن فعالیتهای فوق حداقل نیاز به صرف سه ماه زمان می باشد طوری که اطلاعات لازم گردآوری شده وبه صورت گزارش تدوین گردد .


مطالب دیگر:
📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مریوان📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سقز📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنندج📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سروآباد📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ازنا📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دلفان📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دورود📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوهدشت📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پلدختر📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلسله📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بم📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافت📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بردسیر📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمان📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان منوجان📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهربابک📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان راور📂شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرند