نمایش فایل(بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول. را مشاهده می نمایید. /ریسک اعتباری,بانک کشاورزی,قیمت تمام شده پول,بررسی رابطه ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول,عوامل موثر بر قیمت تمام شده پول,بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک,مدیریت پرداخت و وصول تسهیلات/بررسی کارآئی مدیران و عملکرد بانک با تعیین رابطه ریسک اعتباری و قیمت پول|42053236|rfj40085899|

هدف از این مقاله می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات27حجم0/73 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیدهباتوجه به اینکه قیمت تمام شده پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف و هزینه های بانک میباشد وریسک اعتباری بیانگر مدیریت پرداخت ووصول تسهیلات میباشد ارتباط این دو می تواند مبنای دقیقی برای بررسی کارآئی مدیران وعملکرد بانک باشد.جامعه آماری در این تحقیق بانکهای کشاورزی استان کرمان به تعداد 80 شعبه می باشد و نمونه آماری شامل 80 شعبه بود که نمونه گیری به روش سر شماری انجام شد. داده های تحقیق از صورت های مالی در 5 سال متوالی از سال 1387 تا 1391شعب بانک به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون و اسپیرمن ، رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش حاكی از این است كه بین ریسک اعتباری، مطالبات سررسیده، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول، نوع وثائق مطالبات مشکوک الوصول، سن تقویمی مطالبات مشکوک الوصول با قیمت تمام شده پول در بانک کشاورزی استان کرمان رابطه مستقیم و بین وصول مطالبات با قیمت تمام شده پول رابطه معکوس وجود دارد. از آنجایی كه بین ریسک اعتباری با قیمت تمام شده پول رابطه وجود دارد به مدیران بانک پیشنهاد می شود که اهداف راهبردی بانک در زمینه کاهش ریسک اعتباری بایستی بیشتر معطوف به وصول به ترتیب مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات معوق و مطالبات سررسیده باشد تا میزان هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول در بانک کاهش یابد.ونوع وثائق نیز در پرداخت ووصول مطالبات مدنظر قرارگیرد. واژه های کلیدی:ریسک اعتباریبانک کشاورزیقیمت تمام شده پول مقدمهبانك ها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند.ماهیت فعالیتهای مالی و سر و كار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار، سیستم های پرداخت ونرخهای مختلف، این گونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار می دهد و از سوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچید ه تر شدن سیستم های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید(همتی،محبی نژاد،1388: 35). با توجه به اینكه بانك ها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانك ها محسوب می شود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانك ها است. به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانك ها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند(تقوی و همکاران،1387: 101) . وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها،ركود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانك ها را فراهم می آورد. طی بررسیهای بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانك ها شناسایی شده است. بنابراین اهمیت مقوله ریسك و مدیریت آن بیش از پیش نمود یافته است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35). فهرست مطالبچکیده 1واژه های کلیدی: 1مقدمه 4ریسک اعتباری: 8عوامل موثر بر قیمت تمام شده پول 10مدل مفهومی تحقیق 13فرضیه‏ اصلی تحقیق: 14قیمت تمام شده پول: 17منابع 25
"

مطالب دیگر:
📎بررسی تاثیر درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به دیابت📎بررسی ترافیک هوایی و کنترل آن📎بررسی حسابداري و شاخه ها و تاریخچه ی آن و نگاهی به حسابداری دولتی📎بررسي تاثير رضايتمندي شغلي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (مقطع ابتدايي منطقه 6 آموزش و📎بررسی تخت جمشید، معماری و بناهای آن📎تراكم و پراكندگي گياهي و عوامل تعديل كننده رشد و نمو گیاه و بررسی تأثير علف هاي هرز و حشرات گ📎بررسی تحولات ستاره ها و ویژگیهای آنها و بررسی سیاهچاله ها📎تحولات نانوتكنولوژي و بررسی آن در کشورهای گوناگون و انجمن ها و خانه های نانو📎بررسی ابزار تراشکاری و انواع و طرز استفاده از آنها📎فواید ورزش، نکات بهداشتی هنگام ورزش کردن و مروری بر ورزش سالمندان و بانوان و اهمیت حرکات کششی📎تخت جمشید، پیشینه، چگونگی سازه، کاخ ها و سرنوشت آن📎بررسی ترانسفورمارتورها و انواع آنها و ترانسفورماتور سه فاز📎تراورس بتنی در راه آهن و اصول و مزایا و معایب آن📎بررسی ترانسفورماتور، اجزا و راه اندازی آن📎بررسی تخت جمشید و بناها و کاخ ها و آرامگاه های شاهان هخامنشی📎بررسی تراکتور و بولدوزر، سرعت و انواع تیغه ها و ملحقات تراکتور و نگاهی به ظرفیت تیغه و سیکل ک📎بررسی کف بینی و خطوط و تپه های دست و اصول کف بینی📎بررسی شیشه، خواص، تولید و انواع آن📎بررسی تاریخچه زمین، فسیلها، دایناسورها و اقلیمهای بیابانی و علل ایجاد آنها📎بررسی تاریخچه پوستر و نگاهی گذرا به پوستر های تئاتر در ایران📎بررسی الکتريسيته ومغناطيس و پیشینه و ابزار و کشفیات آن در تاریخ📎تازه هاي الكترونيكي و انواع ويروس و آنتي ويروسهاي موجودو مقايسه آنها📎بررسی صنعت اتومبيل در ایران و انتخاب بهترين ماشين برای ايران📎بررسی کاشی کاری و نقوش و اشکال هنر اسلامی📎بررسی تاریخچه صنعت برق در جهان و ایران و نقشه ها و استانداردها و پست و تجهیزات آن و حفاظت