نمایش فایل(روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان. را مشاهده می نمایید. //روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان|50686494|rfj40085899|

حجم فایل : 357.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 43
1 روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان
2 اهداف کارگاه آموزشی 1- اهمیت روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان در سازمان را بدانیم .
2- انواع شخصیت های مدیران و کارکنان را بشناسیم.
3- کاربرد روانشناختی درسازمان چگونه است.
4 - آشنایی با رابطه روان شناسی و دانش مدیریت
5 - دیدگاه های مختلف مدیریتی مبتنی بر مباحث روان شناختی . 3 اهمیت مطالعت روان شناسی مدیریت 1 آشنایی با اصول، قواعد و فن آوری استفاده درست از نیروی انسانی
2- آشنایی با فعال کردن خلاقیت ها
3- مشکلات مدیر در اداره امور بیمارستان ها
4 رفتار مدیر در بیمارستان و ریشه های آن
3 - اصول روابط اداری در بیمارستان و عوامل مؤثر در شکل گیری آن
4- چگونگی اصلاح مدیریت
5- تحلیل روان شناختی مشکلات مربوطه
6- چگونگی جذب نیرو های کارآمد و روش های فعال نگه داشتن آنان

در مطالعات مدیریت، بر جنیه های روان شناختی مانند موارد زیر تأکید دارد:

1- انگیزش 2- شخصیت
3- ادراک 4- وضعیت روانی
5- روابط بین گروهی
6 – رفتار سازمانی ...... نظریه های رفتاری این نظریه ها به ریشه یابی روان شناختی سه نوع رفتار در مدیریت پرداختند. سه نوع رفتار در مدیریت همکاری سازگاری همسازی مباحث روان شناختی سازمان 1- ساختار گروهی سازمان 2- ساختار قدرت
3- رفتار سازمانی 4- شخصیت سازمانی
5- فرهنگ سازمانی 6- ارزیابی رفتار سازمانی
7- روابط انسانی در درون سازمان 8- روحیه سازمان
9- انواع مختلف سازمان ها
تحلیل روابط سازمان از دیدگاه روان شناسی 1- مفهوم مشارکت فعال در سازمان و عمل مؤثر در شکل گیری آن 2- انضباط سازمانی و مفهوم آن
3- تعارض در سازمان و علل به وجود آمدن آن
4- هیجان زدگی در کار 5- سلطه جویی در سازمان
6- جاه طلبی و مقام دوستی و تأثیر آن در روابط انسانی
7- رفتار های ناسازگار
8- ناسازگاری ناشی از موقعیت مدیر
9- بیماری های مدیریت

استفاده از روان شناسی در جذب نیروی انسانی 1- بهره گیری از یافته های روان شناسی به منظور جذب، نگهداری، آموزش نیروی انسانی و فعال کردن آن ها
2- آزمون های گزینش کارکنان از طرف مدیران و معیار های آن
3- کاربرد روان درمانی در تقویت و فعال کردن نیروی انسانی و مدیریت
4- بهداشت روانی در سازمان


ارکان سازمان هدف سازمان مدیریت سازمان هدف های سازمان مقاصد شکل گیری
سازمان محور مشترک فعالیت های
اعضای سازمان تعریف مدیریت به مجموعه تصمیم گیری ها و تدابیری گفته می شود که به منظور تحقق هدف ها در زمینه هماهنگی تلاش ها و استفاده بهینه از امکانات و منابع انسانی و مادی صورت می گیرد. مفهوم رفتار سازمانی کنش ها یا وا...مطالب دیگر:
📌ادبیات چهارم دبیرستان درس دوازدهم📌ادبیات چهارم دبیرستان درس دهم📌ادبیات چهارم دبیرستان درس سیزدهم📌ادبیات چهارم دبیرستان درس یازدهم📌ادبیات چهارم دبیرستان درس اول نی نامه📌ادبیات چهارم دبیرستان📌ادبیات دبیرستان فصل ششم📌ادبیات دبیرستان📌ادبیات سوم دبیرستان درس اول📌ادبیات سوم دبیرستان درس پنجم📌ادبیات سوم دبیرستان درس چهارم📌ادبیات سوم دبیرستان درس سوم📌ادبیات سوم دبیرستان درس پنجم📌ادبیات سوم دبیرستان درس چهارم📌ادبیات سوم دبیرستان درس ششم📌ادبیات سوم دبیرستان درس هجدهم📌ادبیات سوم دبیرستان درس هفتم📌ارایه ادبی جلسه اول آشنایی با چند اصطلاح📌ارایه ادبی جلسه پنجم مسمط مثنوی📌ارایه ادبی جلسه چهارم قطعه ترجیع بند ترکیب بند📌ارایه ادبی جلسه دوم وزن، اصلی ترین عامل موسیقی شعر📌ارایه ادبی جلسه دهم مبحث استعاره مصرحه آشکار📌ارایه ادبی جلسه ششم رباعی، دوبیتی، چهارپاره📌ارایه ادبی مبحث استعاره مصرحه آشکار📌ارایه ادبی مبحث استعاره مکینه – شخصیت بخشی